1. Tại Bắc Giang

Diễn đàn “Giải pháp thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn khu vực trung du, miền núi phía Bắc”

- Thời gian: Ngày 04 - 05 tháng 6 năm 2024

- Địa điểm: Khách sạn Bắc Giang, số 8 đường Nguyễn Văn Cừ, Thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.

2. Tại Cà Mau

Diễn đàn “Phát triển nuôi tôm bền vững, giảm phát thải, thích ứng với biến đổi khí hậu tại các tỉnh vùng ĐBSCL”

- Thời gian: Ngày 27-28 tháng 6 năm 2024

- Địa điểm: TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau