1. Tại Lai Châu

* Diễn đàn Khuyến nông @ nông nghiệp: "Giải pháp phát triển dược liệu theo chuỗi giá trị gắn với du lịch sinh thái"

- Thời gian: 06-07 tháng 7 năm 2023

- Địa điểm: Khách sạn Mường Thanh Lai Châu. Số 113, đường Lê Duẩn, phường Tân Phong, TP. Lai Châu, tỉnh Lai Châu.

2. Tại Thái Nguyên:

Diễn đàn Khuyến nông @ Nông nghiệp: "Giải pháp phát triển chăn nuôi tuần hoàn gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm"

- Thời gian: Ngày 20-21 tháng 7 năm 2023

- Địa điểm: tỉnh Thái Nguyên.

3. Tại Quảng Bình

* Diễn đàn Khuyến nông @ nông nghiệp: "Ứng dụng các giải pháp, tiến bộ kỹ thuật phát triển bền vững nghề nuôi tôm tại một số tỉnh vùng Duyên hải miền Trung"

- Thời gian: Ngày 23-24 tháng 7 năm 2023

- Địa điểm: TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình