1. Tại Bắc Ninh: Diễn đàn KN@NN chủ đề “Thúc đẩy phát triển sản xuất rau, quả an toàn ứng dụng công nghệ cao trong nhà màng, nhà kính”

- Thời gian: Ngày 03-04 tháng 7 năm 2022

- Địa điểm: Thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

2. Tại Quảng Ninh: Hội nghị khuyến nông toàn quốc năm 2022

- Thời gian: ngày 27 tháng 7 năm 2022

- Địa điểm: Khách sạn Grand Hạ Long (số 138, đường Hạ Long, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long)

3. Tại Quảng Ngãi: Tọa đàm “Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên chân đất lúa kém hiệu quả”

- Thời gian: ngày 28 - 29 tháng 7 năm 2022

- Địa điểm: tỉnh Quảng Ngãi.