Công văn 675/KN-KHTC (cv-so-675-ngay-09-8-cong-bo-danh-muc-dakntw-thuc-hien-tu-nam-2024.pdf)

Quyết định 3279/QĐ-BNN-KN V/v phê duyệt Danh mục dự án khuyến nông Trung ương thực hiện từ năm 2024 (quyet-dinh-so-3279-ngay-9-8-phe-duyet-danh-muc-du-an-kntw-thuc-hien-tu-nam-2024.pdf)

Phụ lục Quyết định 3279/QĐ-BNN-KN (phu-luc-qd-3279-danh-muc-dakntw-tu-nam-2024.pdf)