Với những thành tích xuất sắc trong công tác khuyến nông giai đoạn 2008 - 2012, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia đã được Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất. 48 tập thể và 43 cá nhân nhận Bằng khen của Bộ NN&PTNT về thành tích xuất sắc trong hoạt động khuyến nông giai đoạn 1993 - 2012.