Đồng chí Hạ Thúy Hạnh - Phó giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia đến dự và chúc mừng Đại hội. Tham dự Đại hội có đại diện lãnh đạo Công đoàn Trung tâm, Chi đoàn Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Trung tâm, đại diện các Chi bộ 1 và 5 thuộc Đảng bộ Trung tâm; cùng sự có mặt của toàn thể đảng viên và quần chúng ưu tú Chi bộ 2.

Toàn cảnh Đại hội

 

Trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ 2 luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy Trung tâm, Ban Giám đốc; sự phối hợp chặt chẽ các đơn vị trong và ngoài Trung tâm. Tập thể Chi bộ 2 luôn quan tâm thực hiện tốt công tác xây dựng tổ chức đảng, coi đây là nhiệm vụ then chốt để nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đặc biệt các đồng chí trong Chi ủy luôn đoàn kết, nhất trí nêu cao tinh thần tiên phong, gương mẫu trong thực thi nhiệm vụ được giao, có sự thống nhất, đoàn kết trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của hai đơn vị (Phòng Thông tin tuyên truyền và Đào tạo huấn luyện) thực hiện tốt các nhiệm vụ khuyến nông thường xuyên được giao.

Đặc biệt, trong nhiệm kỳ Chi bộ đã tổ chức được 08 kỳ sinh hoạt chuyên đề với các chủ đề về: học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hành tiết kiệm chống lãng phí; xây dựng văn hóa công sở. Qua đó góp phần đổi mới, nâng cao chất lượng nội dung hoạt động công tác đảng, tăng cường công tác giáo dục truyền thống cách mạng đối với đảng viên, đoàn viên thanh niên và đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tổ chức 02 cuộc sinh hoạt chuyên đề ngoại khoá về nguồn cho các cán bộ, đảng viên, đoàn viên thanh niên trong Chi bộ đi thực tế tại khu Di tích lịch sử ATK Định Hóa, Thái Nguyên và cụm di tích Quốc gia đặc biệt Tân Trào - Tuyên Quang và tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Pác Pó, tỉnh Cao Bằng góp phần giúp cho các cán bộ, đảng viên nắm bắt thêm truyền thống cách mạng, tinh thần yêu nước, đồng thời góp phần tăng cường tính đoàn kết gắn bó giữa các cán bộ, đảng viên trong Chi bộ.

Đồng chí Hạ Thúy Hạnh - Phó giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia phát biểu tại Đại hội

 

Trên tinh thần tập trung dân chủ, nghiêm túc, Đại hội đã sáng suốt lựa chọn bầu Ban Chi ủy Chi bộ 2 nhiệm kỳ 2022 - 2025 gồm 03 đồng chí: đồng chí Đỗ Phan Tuấn giữ chức Bí thư Chi bộ; đồng chí Nguyễn Thị Thanh Huyền giữ chức Phó Bí thư Chi bộ, và đồng chí Hoàng Tuyển Phương - Chi ủy viên.

Phát huy kết quả đạt được Đại hội Chi bộ 2 lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022 - 2025 kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên trong Chi bộ phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần xung kích, gương mẫu, trách nhiệm của người đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2025 đề ra.

Ban chi ủy mới chụp ảnh lưu niệm cùng Ban chi ủy khóa cũ

BBT