Chương trình “Thương hiệu Vàng nông nghiệp Việt Nam” năm 2023 là hoạt động hưởng ứng Nghị quyết 19-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về Nông nghiệp, Nông dân, Nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Quyết định số 150/QĐ-TTg ngày 28/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển Nông nghiệp và nông thôn bền vững giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2050. Sáng ngày 25/10/2023, tại Hà Nội, Chương trình được tổ chức cùng với sự ủng hộ và phối hợp của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Kênh Truyền hình Nông nghiệp, nông thôn, nông dân - VTC16.

Các thương hiệu nông nghiệp tiêu biểu được vinh danh trong Lễ tôn vinh Thương hiệu Vàng nông nghiệp Việt Nam năm 2023

Ban tổ chức đã tiến hành khảo sát 355 sản phẩm của 172 chủ thể thuộc nhiều lĩnh vực trong ngành nông nghiệp, với tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, cùng sự phối hợp chặt chẽ của các địa phương, đã xét chọn và tôn vinh 99 thương hiệu nông nghiệp tiêu biểu nhất. Chương trình đã mang lại nguồn động lực khuyến khích, cổ vũ các địa phương, doanh nghiệp đã và đang tích cực hỗ trợ cho người nông dân trong việc nâng cao năng suất, chất lượng cũng như tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp một cách hiệu quả với giá trị lớn.

Ban Tổ chức tặng hoa và kỷ niệm chương cho các đơn vị đồng hành tài trợ Chương trình (đại diện Agribank thứ tư từ trái sang)

Cùng các đơn vị và cá nhân, Agribank vinh dự đồng hành cùng thực hiện chương trình này. Phát huy thế mạnh của ngân hàng thương mại có mạng lưới rộng lớn nhất ở khu vực nông nghiệp, nông thôn, Agribank luôn giữ vai trò tiên phong trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Nhà nước, là công cụ hỗ trợ dẫn dắt thị trường và góp phần thực hiện chính sách tiền tệ, phục vụ mục tiêu ổn định vĩ mô, đóng góp quan trọng phát triển nền kinh tế đất nước. Agribank đã góp phần quan trọng để lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn không ngừng phát triển, đảm bảo an ninh lương thực quốc gia, tạo thế và lực mới cho vai trò “trụ đỡ” của nền kinh tế, nhất là trong những giai đoạn khó khăn của đất nước. Với sự hỗ trợ tích cực từ nguồn vốn, cung ứng các dịch vụ ngân hàng tiện ích, hiện đại của Agribank, các doanh nghiệp, cá nhân, hộ kinh doanh sẽ được tiếp cận vốn vay và dịch vụ ngân hàng; góp phần nâng cao năng suất, chất lượng và khẳng định giá trị thương hiệu nông nghiệp Việt Nam. 

Agribank News