Trong chăn nuôi, con giống đóng vai trò quan trọng, là yếu tố quyết định năng suất và chất lượng sản phẩm. Việc tìm được các cơ sở sản xuất giống uy tín giúp bà con nông dân yên tâm với nghề chăn nuôi. Chúng tôi xin giới thiệu một số cơ sở cung ứng con giống để bà con tham khảo. Tuy nhiên, khi mua, bà con cần kiểm tra kỹ các thông tin chi tiết của sản phẩm.

Danh sách tham khảo một số đơn vị cung ứng trâu, bò và dê giống

Danh sách tham khảo một số doanh nghiệp, đơn vị sản xuất giống lợn và gia cầm