• 024.3711265
  • tthlknqg@gmail.com

Thứ hai, ngày 25-09-2023, 07:32 (GMT +7)

Bắc Ninh: Diễn đàn Khuyến nông @ Nông nghiệp chủ đề "Giải pháp phát triển chăn nuôi lợn an toàn sinh học vùng đồng bằng sông Hồng”

18/12/2019 16:16
Chăn nuôi

© 2021 Bản quyền của Trung tâm Khuyến nông Quốc Gia