• 024.3711265
  • tthlknqg@gmail.com

Thứ sáu, ngày 01-03-2024, 02:53 (GMT +7)

Thứ trưởng Trần Thanh Nam kiểm tra chuỗi an toàn thực phẩm tại các cơ sở chăn nuôi trên địa bàn thành phố Hà Nội

15/06/2021 09:19
Chăn nuôi

© 2021 Bản quyền của Trung tâm Khuyến nông Quốc Gia

Đã truy cập: 63,355,156

Đang Online: 185