• 024.3711265
  • tthlknqg@gmail.com

Thứ hai, ngày 25-09-2023, 06:43 (GMT +7)

Thứ trưởng Trần Thanh Nam kiểm tra chuỗi an toàn thực phẩm tại các cơ sở chăn nuôi trên địa bàn thành phố Hà Nội

15/06/2021 09:19
Chăn nuôi

© 2021 Bản quyền của Trung tâm Khuyến nông Quốc Gia