• 024.3711265
  • tthlknqg@gmail.com

Thứ ba, ngày 16-07-2024, 02:22 (GMT +7)

Phát triển nông nghiệp gắn với du lịch sinh thái

03/07/2024 17:17
Thông tin chung

Tọa đàm khuyến nông với chủ đề “Thúc đẩy sản xuất nông nghiệp gắn với phát triển du lịch sinh thái” tại Bắc Ninh

© 2021 Bản quyền của Trung tâm Khuyến nông Quốc Gia

Đã truy cập: 67,393,940

Đang Online: 313