• 024.3711265
  • tthlknqg@gmail.com

Thứ ba, ngày 16-07-2024, 12:14 (GMT +7)

Phát triển nông nghiệp hữu cơ tuần hoàn trung du miền núi phía Bắc

04/07/2024 14:12
Thông tin chung

Diễn đàn Khuyến nông @ Nông nghiệp: "Giải pháp thúc đẩy phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn khu vực Trung du Miền núi phía Bắc" tại Bắc Giang

© 2021 Bản quyền của Trung tâm Khuyến nông Quốc Gia

Đã truy cập: 67,392,080

Đang Online: 418