Tham dự hội nghị có ông Nguyễn Ngọc Hè, thành ủy viên, Phó chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ; ông Trần Thái Nghiêm,  Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Cần Thơ; đại diện các Sở, Ban ngành gồm có: Sở Khoa học và Công nghệ, Hội Nông dân thành phố, Liên minh Hợp tác xã thành phố, Trường Nông nghiệp – trường Đại học Cần Thơ, Viện lúa Đồng bằng sông Cửu Long, Trung tâm Chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật; đại diện các Phòng, Chi cục, Trung tâm thuộc Sở: phòng Kế hoạch – Tài chính (Sở NN & PTNT), Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật,  Chi cục Chăn nuôi và Thú Y, Chi cục Thủy sản, Chi cục Phát triển nông thôn và Kiểm lâm, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp; các đại diện trạm Khuyến nông, Khuyến nông viên và nông dân tiêu biểu ở các xã, phường, thị trấn của các quận, huyện: Vĩnh Thạnh, Thốt Nốt, Cờ Đỏ, Thới Lai, Ô Môn, Bình Thủy, Cái Răng, Phong Điền và Ninh Kiều thành phố Cần Thơ. Với số lượng đại biểu gần 120 người tham dự.

Trong suốt 30 năm qua, từ khi Nghị định số 13 của Chính phủ về khuyến nông ra đời, hệ thống khuyến nông tỉnh Cần Thơ là một trong những tỉnh đầu tiên của cả nước có mạng lưới khuyến nông chính thức từ cấp tỉnh đến huyện và xã. Năm 2004, thành phố Cần Thơ được thành lập và phát triển, trong từng giai đoạn hệ thống khuyến nông có sự thay đổi về tổ chức, bộ máy và tên gọi nhưng hệ thống khuyến nông vẫn phát huy tốt vai trò là đầu mối, là lực lượng nòng cốt triển khai thực hiện các chương trình, dự án khuyến nông, là lực lượng quan trọng chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ mới giúp nông dân áp dụng khoa học kỹ thuật mới vào sản xuất, nâng cao giá trị, hiệu quả kinh tế và xã hội, góp phần thúc đẩy quá trình chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi đúng hướng, đồng thời cũng chuyển tải kịp thời những chủ trương, đường lối, chính sách phát triển sản xuất nông nghiệp của Đảng và Nhà nước trong sự nghiệp phát triển nông nghiệp, nông dân và nông thôn. Lực lượng khuyến nông cơ sở thực sự trở thành hình mẫu cho đội ngũ cán bộ kỹ thuật nông nghiệp ở địa phương đúng với ý nghĩa “ở đâu có nông dân, ở đó có khuyến nông”. Để đạt được kết quả này là được sự chỉ đạo sâu sát của UBND thành phố, ban giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT cùng với sự phối hợp của cả hệ thống khuyến nông cơ sở trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

leftcenterrightdel
Các tập thể, cá nhận có thành tích trong hoạt động khuyến nông 

Trong hơn 20 năm qua hệ thống khuyến nông đã xây dựng hơn 1.000 lượt mô hình khuyến nông giới thiệu kỹ thuật tiên tiến trên các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản và ứng dụng công nghệ cao. Trung tâm không ngừng nâng cao chất lượng và đổi mới công tác tuyên truyền chuyển giao tiến bộ KHKT cả về nội dung lẫn hình thức nhằm nâng cao vai trò của cán bộ khuyến nông cũng như tiếp cận khoa học kỹ thuật cho người nông dân để mang lại hiệu quả cao trong sản xuất.

Ngành Nông nghiệp TP.Cần Thơ thường xuyên chỉ đạo Trung tâm xây dựng kế hoạch triển khai các hoạt động chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, việc áp dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp cũng như phát triển nông nghiệp sạch là xu hướng đang được xã hội và các ngành các cấp của thành phố rất quan tâm. Mục tiêu nhằm sản xuất sản phẩm hàng hóa có năng suất cao, an toàn và tăng khả năng cạnh tranh. Trong đó, Trung tâm cũng đã hỗ trợ người dân rất nhiều trong việc tiếp cận công nghệ kỹ thuật mới để có được những sản phẩm an toàn, hướng dẫn người dân sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP.

Hàng năm, từ nguồn kinh phí địa phương, Trung tâm tiếp tục xây dựng 10 - 12 mô hình trình diễn khuyến nông, sản xuất áp dụng tiến bộ kỹ thuật mới thuộc các lĩnh vực: trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản và công nghệ cao. Việc tiếp nhận tiến bộ kỹ thuật của nông dân thông qua các mô hình trình diễn đã triển khai thực hiện cho thấy rất hiệu quả bởi những mô hình sản xuất này thiết thực, phù hợp với điều kiện sinh thái trên địa bàn thành phố và là một trong những giải pháp giúp nông dân áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, mang lại hiệu quả kinh tế, nâng cao trình độ nông dân, giúp nông dân thay đổi cách làm, góp phần xây dựng nông thôn mới và phát triển nông nghiệp đô thị, ven đô thị.

Năm 2020, thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017, Trung tâm Khuyến nông được đổi tên thành Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp là đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT được thành lập theo quyết định 78/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ ngày 15 tháng 01 năm 2020, trên cơ sở hợp nhất Trung tâm Khuyến nông, Trung tâm Giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản và Trung tâm Giống thủy sản cấp I. Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp còn thực hiện thêm chức năng kinh doanh dịch vụ và sản xuất giống cây trồng, vật nuôi theo kế hoạch hàng năm của ngành.

Trung tâm tổ chức chăm sóc gốc ghép, cây giống cây ăn trái, hoa kiểng các loại; sản xuất cây giống, cây ăn trái; duy trì các loại cây hiện có tại đơn vị. Ngoài ra còn chăm sóc đàn heo cái hậu bị, sản xuất đàn heo con… Lĩnh vực thủy sản, Trung tâm còn duy trì và chăm sóc đàn cá bố mẹ và tuyển chọn cá hậu bị để thay thế (cá tra, rô phi, điêu hồng, cá chép, cá heo giống)…

Tại hội nghị, UBND thành phố Cần Thơ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trao tặng giấy khen cho tập thể và cá nhân có thành tích đóng góp xuất sắc trong 20 năm hoạt động Khuyến nông. Đây cũng là dịp để hệ thống Khuyến nông toàn thành phố họp mặt, báo cáo những thành tích đã được trong những năm qua, đưa ra phương hướng hoạt động trong những năm tiếp theo, để xây dựng và duy trì hệ thống khuyến nông vững mạnh, đúng với ý nghĩa ở đâu có nông dân ở đó có khuyến nông.

leftcenterrightdel

Một số hình ảnh trưng bày sản phẩm đặc trưng của TP.Cần Thơ tại hội nghị 

Nguyễn Lê Quốc Thi

Trung Tâm Dịch vụ nông nghiệp TP Cần Thơ