Đồng thời, đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động khuyến nông, thu hút các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tham gia nhằm trao đổi chia sẻ kinh nghiệm và tăng cường sự hợp tác trong hoạt động khuyến nông, cùng hướng đến mục tiêu chung là tạo dựng: “Nông nghiệp sinh thái, phát triển bền vững – Nông thôn hiện đại, phồn vinh – Nông dân văn minh, làm chủ khoa học kỹ thuật”.

Được sự đồng ý của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT, Thứ trưởng Trần Thanh Nam, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia xây dựng, ban hành kế hoạch tổ chức sự kiện 30 năm Khuyến nông Việt Nam (1993 – 2023).

Chi tiết kế hoạch trong file đính kèm