Sau 2 tháng tham gia lớp đào nghề trồng chè từ nguồn vốn Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, 35 học viên lớp trồng chè đã nhận biết được nguồn gốc, đặc điểm sinh học, các tác nhân ảnh hưởng lên sự sinh trưởng và phát triển của cây chè. Đồng thời thực hiện được kỹ thuật nhân giống chè, kỹ thuật trồng chè, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh hại chè, thu hái và bảo quản chè búp tươi. Kết thúc khóa học 35/35 học viên hoàn thành khóa học và đủ điều kiện được cấp chứng chỉ nghề trồng chè.

Đặc biệt sau khóa học, học viên cho biết sẽ tích cực ứng dụng các kiến thức được đào tạo vào thực tế trồng chè để phát triển kinh tế gia đình, góp phần xóa đói giảm nghèo bền vững tại địa phương; Đồng thời là những tuyên truyền viên tích cực đến các hộ trồng chè trong thôn bản làm theo.

Học viên lớp trồng chè thực hành thực tế ngoài hiện trường

 Lưu Hòa

Trung tâm KN và DVNN Lào Cai