leftcenterrightdel
 Toàn cảnh lớp tập huấn

Tham dự tập huấn là đại diện Ban Quản lý xây dựng nông thôn mới, công chức phụ trách nông thôn mới, khuyến nông viên, đại diện tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội, nông dân điển hình sản xuất giỏi của một số xã đang về đích nông thôn mới và xây dựng nông thôn mới nâng cao ở 11 huyện, thành phố trong tỉnh.

Trong thời gian tập huấn, báo cáo viên và các đại biểu đã cùng nhau chia sẻ, thảo luận những kiến thức cơ bản, như: tổng quan về Chương trình Mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới; Bộ tiêu chí xã nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2022–2025 tỉnh Lạng Sơn; hướng dẫn thực hiện một số tiêu chí, chỉ tiêu thuộc bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao và huyện nông thôn mới, huyện nông thôn mới nâng cao; hướng dẫn quy trình thành lập, xây dựng nội quy, quy chế, điều lệ hoạt động của tổ khuyến nông cộng đồng…

Việc thành lập tổ khuyến nông cộng đồng là một trong những điều kiện trong bộ tiêu chí xây nông thôn mới, hết sức cần thiết với xu thế phát triển nông nghiệp hiện nay. Mỗi tổ khuyến nông cộng đồng được thành lập có ít nhất 5 thành viên, nòng cốt là cán bộ khuyến nông cơ sở và các cá nhân trên địa bàn, gồm đại diện các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội và nông dân sản xuất giỏi tại địa phương./.

Nguyễn Duy Hà

Trung tâm Khuyến nông Lạng Sơn