Tham dự hội nghị có đại diện của Trung tâm Khuyến nông tỉnh, phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Ninh Hải, các cơ quan ngành nông nghiệp thuộc địa bàn huyện Ninh Hải cùng các ban ngành của UBND xã Phương Hải và các hội viên trong tổ khuyến nông cộng đồng xã Phương Hải.

Toàn ảnh hội nghị

 

Tổ khuyến nông cộng đồng là một tổ chức tự nguyện do UBND xã Phương Hải quyết định thành lập, là cầu nối giữa các đơn vị hoạt động khuyến nông (trạm) thuộc ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đóng trên địa bàn huyện với người sản xuất nông nghiệp trên địa bàn xã đang trong quá trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, nhằm trao đổi kinh nghiệm trong hoạt động chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật, thông tin thị trường, liên kết sản xuất tiêu thụ nông sản phù hợp với đặc điểm sản xuất của địa phương.

Tổ khuyến nông cộng đồng sẽ là ngôi nhà chung cho các hội viên nông dân, cùng nhau bàn bạc trao đổi những kinh nghiệm trong thực tế sản xuất, xây dựng các thành viên trong tổ khuyến nông trở thành những hạt nhân tiêu biểu về hoạt động tiếp nhận, chuyển giao và ứng dụng những tiến bộ khoa học – kỹ thuật, đóng góp kinh nghiệm thực tiễn cho việc triển khai và sản xuất nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị gia tăng, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống của người nông dân trên địa bàn xã. Hợp tác giao lưu bình đẳng, cùng có lợi giữa các thành viên trên cơ sở phát huy thế mạnh, tiềm năng, đặc thù của địa phương trong thực hiện nhiệm vụ khuyến nông với phát triển nông nghiệp bằng những chương trình, dự án, mô hình có liên quan để cùng trao đổi học tập, rút kinh nghiệm.

Nguyễn Xuân Hào

Trung tâm khuyến nông Ninh Thuận