leftcenterrightdel
Toàn cảnh tọa đàm 

Ngày 25/3/2022, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã ban hành Quyết định Phê duyệt Đề án nâng cao hiệu quả hoạt động công tác khuyến nông trên cơ sở kiện toàn mô hình tổ khuyến nông cộng đồng. Mục tiêu là xây dựng hệ thống các tổ khuyến nông cộng đồng đáp ứng yêu cầu vùng nguyên liệu đạt chuẩn ở 13 tỉnh thành trên cả nước, phát triển nhân rộng ra các tỉnh khác. Đây là một trong những bước đi nhằm nâng cao năng lực cho hoạt động khuyến nông nhằm hỗ trợ đắc lực cho hoạt động của các HTX nông nghiệp, chuyển giao công nghệ khuyến nông...

Hình thành các tổ khuyến nông cộng đồng thuộc hệ thống khuyến nông nhằm tư vấn, hỗ trợ, chuyển giao khoa học công nghệ, hình thành và phát triển các HTX nông nghiệp điển hình thuộc các lĩnh vực khác nhau để tổ chức lại sản xuất gắn với xây dựng sản xuất hàng hóa quy mô lớn ở các vùng nguyên liệu, có khả năng tham gia liên kết chuỗi giá trị, thực hiện các công đoạn sản xuất theo tiêu chuẩn, quy chuẩn, thực hiện sơ chế, đóng gói, bao tiêu hoặc liên kết bao tiêu sản phẩm cho thành viên các hợp tác xã và nông dân, đồng thời thông tin định hướng thị trường sản phẩm nông sản.

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã trao đổi thảo luận nhằm nâng cao năng lực cho tổ khuyến nông cộng đồng để thực hiện các nhiệm vụ hỗ trợ HTX nông nghiệp, chuyển giao công nghệ khuyến nông. Cũng tại tọa đàm đã diễn ra lễ ký biên bản thỏa thuận hợp tác giữa Trung tâm Khuyến nông Quốc Gia, Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Trị và công ty Tiến Phong Cam Lộ; Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Trị đã công bố quyết định thành lập thí điểm Tổ Khuyến nông cộng đồng cụm Hải Lăng – Triệu Phong và Tổ Khuyến nông cộng đồng cụm Vĩnh Linh – Gio Linh – Cam Lộ; Trung tâm Khuyến nông Quốc Gia cũng đã cấp giấy chứng nhận hoàn thành lớp huấn luyện điều khiển máy bay và bàn giao 10 máy bay không người lái HLD 18 cho tổ khuyến nông cộng đồng tỉnh Quảng Trị.

leftcenterrightdel
 Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc Gia phát biểu tại tọa đàm

Ông Lê Quốc Thanh, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc Gia cho rằng không “hành chính hóa” tổ khuyến nông cộng đồng mà phải xã hội hóa hoạt động khuyến nông, tuyển chọn những người thực sự tâm huyết, cộng đồng cùng chung sức trong việc xây dựng đội ngũ khuyến nông. Các địa phương và hệ thống khuyến nông phải kêu gọi được nguồn lực của xã hội chung tay trong hoạt động khuyến nông nói chung và các tổ khuyến nông cộng đồng nói riêng. Mỗi xã, mỗi huyện, mỗi tỉnh có đặc thù khác nhau trong hoạt động khuyến nông nên sẽ không có hình mẫu nào cho các tổ khuyến nông cộng đồng. Tổ khuyến nông cộng đồng là một trong những yếu tố để hoàn thiện hệ thống khuyến nông hiện nay.

Phan Việt Toàn

Trung tâm Khuyến nông Quảng Trị