Với mục tiêu thay đổi tư duy, nhận thức trong chăn nuôi trâu bò tại địa phương, giúp bà con có cơ hội tiếp cận và ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào thực tiễn, năm 2018, Trung tâm Khuyến nông Lạng Sơn phối hợp với Trung tâm Khuyến nông Quốc gia thực hiện mô hình vỗ béo bò thịt trong nông hộ tại 2 xã Bằng Mạc và Vạn Linh, huyện Chi Lăng, quy mô 205 con bò với 70 hộ nông dân tham gia. Đây là mô hình nằm trong Dự án “Xây dựng mô hình cải tạo chất lượng đàn bò địa phương bằng kỹ thuật thụ tinh nhân tạo và vỗ béo bò thịt để đạt năng suất, hiệu quả cao tại các vùng chăn nuôi chính”.

Tham gia dự án các hộ dân được tập huấn kỹ thuật như công tác giống trong chăn nuôi bò thịt, kỹ thuật vỗ béo bò thịt, sản xuất và chế biến một số loại thức ăn chăn nuôi, công tác thú y trong chăn nuôi bò thịt, quản lý đàn bò và tính hiệu quả kinh tế, xây dựng chuồng trại, xử lý chất thải chăn nuôi đảm bảo vệ sinh và bảo vệ môi trường. Ngoài ra, các hộ dân còn được hỗ trợ 50% vật tư bao gồm thức ăn hỗn hợp và thuốc tẩy nội ngoại ký sinh trùng.

Sau 3 tháng vỗ béo bằng cách cho bò ăn thức ăn hỗn hợp kết hợp thức ăn thô xanh, chăm sóc theo các biện pháp kỹ thuật đã được hướng dẫn, đàn bò vỗ béo khỏe mạnh, lông da bóng mượt, cơ bắp phát triển. Đàn bò tăng trọng bình quân đạt 738,6 g/con/ngày, tăng 38,6 g/con/ngày so với mục tiêu dự án. Trừ chi phí thuốc thú y, thức ăn, mỗi hộ dân lãi khoảng 4.082.400 đồng/con (tương đương 1.360.800 đồng /tháng). Mặt khác việc nuôi nhốt, không thả rông góp phần phòng bệnh cho đàn bò, cho nguồn phân bón phục vụ cho sản xuất nông nghiệp tại gia đình.

Bò nuôi vỗ béo của gia đình ông Dương Văn Chung ở xã Bằng Mạc, huyện Chi Lăng

Mô hình nhận được đánh giá cao của bà con nông dân và chính quyền địa phương. Từ kết quả của mô hình và thông qua tập huấn kỹ thuật, tham quan hội thảo mô hình, đã có 5 hộ dân tự thực hiện nuôi vỗ béo 12 con bò. Trong thời gian tới nhiều gia đình bày tỏ nguyện vọng tiếp tục duy trì và mở rộng quy mô.

Mô hình tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập, phù hợp với điều kiện kinh tế và nhu cầu phát triển chăn nuôi tại địa phương, làm tiền đề cho phát triển kinh tế nông hộ, góp phần xóa đói giảm nghèo cho bà con nông dân và thực hiện thắng lợi chương trình tái cơ cấu Ngành Nông nghiệp gắn xây dựng nông thôn mới./.

Hoàng Chất

Trung tâm Khuyến nông Lạng Sơn