Năm 2018, được sự hỗ trợ của Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, Trung tâm Khuyến nông tỉnh Lào Cai đã triển khai mô hình vỗ béo bò thịt với quy mô 205 con bò thịt, có 70 hộ của 2 xã Pha Long, Tả Gia Khâu, huyện Mường Khương tham gia.được hỗ trợ thuốc thú y, thức ăn hỗn hợp và

Sau 4 tháng triển khai, mô hình bước đầu đã đạt được những kết quả nhất định, các hộ trong và ngoài mô hình đánh giá cao. Đàn bò tăng trọng nhanh, bình quân tăng 770,5 gam/con/ngày và không bị dịch bệnh, như vậy sau thời gian vỗ béo, trung bình mỗi con bò tăng 69,3 kg,sau khi trừ chi phí cho lãi trên 2 triệu đồng/con, tăng hiệu quả kinh tế trên 12% so với ngoài mô hình.

Có được những kết quả như trên là do các hộ tham gia mô hình đã được tập huấn kỹ thuật vỗ béo bò thịt, tẩy nội, ngoại ký sinh trùng trước khi thực hiện; vệ sinh chuồng trại thường xuyên; ngoài ra, bò được tiêm phòng đầy đủ.

Trước đây các hộ chăn nuôi theo phương thức truyền thống, khi bò già, không  sinh sản hoặc cày kéo được thì mang bán với giá rất thấp, từ 6 - 7 triệu đồng/con.  Thông qua mô hình nuôi vỗ béo bò đã thay đổi nhận thức của của các hộ chăn nuôi, đặc biệt là bà con dân tộc thiểu số vùng cao, tăng hiệu quả chăn nuôi, tạo thu nhập ổn định cho bà con, bò già, yếu sau khi vỗ béo được bán với giá 13 – 17 triệu đồng/con.

Mô hình được đánh giá cao và đã nhân rộng ra 20 hộ/80 con bò tại 2 xã triển khai mô hình.

Theo ông Giàng Sín Lìn, xã Pha Long, hộ tham gia mô hình, cho biết, hộ ông có 4 con bò,  sau 3 tháng vỗ béo, trừ chi phí cho lãi hàng chục triệu đồng. Nhờ thực hiện mô hình đã giúp gia đình ông biết cách chọn và phân loại bò đưa vào vỗ béo, tiêm tẩy nội ngoại ký sinh trùng, qua đó giúp giảm công chăm sóc, bò không bị dịch bệnh. Đây là mô hình dễ làm, rất phù hợp tập quán sản xuất vùng miền núi để tăng thu nhập, đặc biệt tận dụng nguồn thức ăn sẵn có của địa phương giúp giảm chi phí chăn nuôi. Vì vậy sau khi bán bò ông tiếp tục mua thêm bò về để vỗ béo.

Kiểm tra trọng lượng bò vỗ béo của hộ ông Giàng Sín Lìn

                                                                                     Trần Thị Diện

                                                       Trung tâm Khuyến nông tỉnh Lào Cai