(2) Dịch tả lợn châu Phi giảm mạnh nhưng chưa được khống chế hoàn toàn nên gây không ít khó khăn cho tái đàn, tăng đàn; cúm gia cầm có nguy cơ bùng phát khi tổng đàn đang rất lớn; (3) Lũ lụt, hạn hán, xâm nhập mặn xảy ra ở cả 3 miền, nhất là khu vực miền Trung và vùng ĐBSCL; (4) Thị trường tiêu thụ một số nông sản có xu hướng giảm và chịu tác động từ chiến tranh thương mại giữa các nền kinh tế lớn, các nước gia tăng áp dụng những biện pháp bảo hộ, hàng rào kỹ thuật.

Năm 2020 là năm thứ hai triển khai thực hiện Nghị định 83/2018/NĐ-CP của Chính phủ về khuyến nông. Công tác quản lý và triển khai hoạt động khuyến nông theo Nghị định mới vẫn còn một số điểm chưa được thống nhất giữa các đơn vị. Trong khi đó, thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW, một số tỉnh đã triển khai việc rà soát, sắp xếp tổ chức ngành Nông nghiệp (trong đó có hệ thống khuyến nông), cũng đã ảnh hưởng đến việc tổ chức triển khai hoạt động khuyến nông từ Trung ương đến cơ sở.

Trong bối cảnh đó, được sự quan tâm chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ, sự phối hợp, cộng tác chặt chẽ của các cơ quan chức năng thuộc Bộ và các địa phương, sự ủng hộ của bà con nông dân trên khắp cả nước, tập thể cán bộ viên chức Trung tâm Khuyến nông Quốc gia đã đoàn kết, nỗ lực, cố gắng vượt qua khó khăn, thử thách, chủ động, sáng tạo trong công tác để hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ kế hoạch khuyến nông trung ương năm 2020, qua đó góp phần vào sự tăng trưởng, phát triển chung của toàn ngành Nông nghiệp (GDP toàn Ngành tăng 2,65%; Tỷ lệ che phủ rừng 42%; tỷ lệ số xã đạt chuẩn nông thôn mới 62%; kim ngạch xuất khẩu toàn ngành 41,2 tỷ USD), góp phần cải thiện, nâng cao thu nhập cho bà con nông dân và xây dựng nông thôn mới.

Xem báo cáo tổng kết năm 2020 trong file đính kèm