Công văn 5179/BNN-HTQT cv-gui-cac-tinh-eudr-final.pdf

Khung Kế hoạch hành động khung-khhd-thich-ung-voi-quy-dinh-khong-gay-mat-rung-12-7-2022.docx

Quy định EUDR (bản dịch không chính thức) quy-dinh-eudr-vie-ban-dich-khong-chinh-thuc.docx