1. Tại Bắc Ninh

Toạ đàm "Thúc đẩy sản xuất nông nghiệp gắn với phát triển du lịch sinh thái"

- Thời gian: Ngày 09-10 tháng 5 năm 2024.

- Địa điểm: Khu sinh thái Green Farm, xã Hiên Vân, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh.

2. Tại Cao Bằng

Hội thảo Giới thiệu tiến bộ kỹ thuật lĩnh vực lâm nghiệp

- Thời gian: Ngày 28 -29 tháng 5 năm 2024

- Địa điểm: Nhà khách Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Cao Bằng

Địa chỉ: Khu tái định cư Km 4, phường Đề Thám, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng

3. Tại Quảng Ngãi:

Diễn đàn Ứng dụng cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp vùng Nam Trung Bộ - Tây Nguyên

- Thời gian: Ngày 23 tháng 5 năm 2024.

- Địa điểm: Hội trường Huyện ủy huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi.

- Trình diễn thiết bị cơ giới hóa đồng ruộng tại HTX Đức Tân, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi: Xem tại đây

4. Tại Hà Nam:

Diễn đàn Giải pháp phát triển chăn nuôi an toàn sinh học tạo sản phẩm an toàn thực phẩm nhằm phát triển chăn nuôi bền vững

- Thời gian: Ngày 30-31 tháng 5 năm 2024

- Địa điểm: Thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

5. Chuỗi các lớp tập huấn về “Quy trình canh tác lúa chất lượng cao, giảm phát thải phục vụ xây dựng mô hình thí điểm thuộc Đề án Phát triển bền vững một triệu hecta chuyên canh lúa chất lượng cao, phát thải thấp, gắn với tăng trưởng xanh”

5.1. Tại Sóc Trăng

Thời gian: từ ngày 17 - 18/5/2024.

Địa điểm:

- Lớp 1: Hội trường 1 UBND xã Long Đức, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng.

- Lớp 2: Hội trường HTX Hưng Lợi, xã Long Đức, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng.

5.2. Tại Thành phố Cần Thơ

Thời gian: từ ngày 18 - 19/5/2024.

Địa điểm:

- Lớp 1: Hội trường HTX Hiếu Bình, ấp H2, xã Thạnh An, huyện Vĩnh Thạnh, TP. Cần Thơ.

- Lớp 2: Huyện Vĩnh Thạnh, TP. Cần Thơ.

5.3. Tại Trà Vinh

Thời gian: từ ngày 20 - 21/5/2024.

Địa điểm:

Lớp 1: Hội trường UBND xã Phước Hảo, huyện Châu Thành, Trà Vinh.

Lớp 2: Hội trường UBND xã Thanh Mỹ, huyện Châu Thành, Trà Vinh.

5.4. Tại Đồng Tháp

Thời gian: từ ngày 21 - 22/5/2024.

Địa điểm:

- Lớp 1: Hội trường UBND xã Mỹ Đông, huyện Tháp Mười, Đồng Tháp.

- Lớp 2: HTX Thắng Lợi, xã Mỹ Đông, huyện Tháp Mười, Đồng Tháp.

5.5. Tại Kiên Giang

Thời gian: Từ ngày 22 - 23/5/2024.

Địa điểm:

Lớp 1: Hội trường UBND xã Tân Hội, huyện Tân Hiệp, Kiên Giang.

Lớp 2: Hội trường UBND xã Đông Thạnh, huyện An Minh, Kiên Giang.