1. Tại Yên Bái

* Tọa đàm: "Giải pháp phát triển sản xuất, tiêu thụ sản phẩm cây dâu tằm”.

- Thời gian: ngày 7 - 8 tháng 6 năm 2023

- Địa điểm: TP. Yên Bái, tỉnh Yên Bái

2. Tại Hà Nam:

* Diễn đàn Khuyến nông @ Nông nghiệp: "Đẩy mạnh cơ giới hóa đồng bộ trong sản xuất lúa tại các tỉnh Đồng bằng sông Hồng"

- Thời gian: ngày 26 - 27 tháng 6 năm 2023

- Địa điểm: TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.