Tham dự Hội nghị có đồng chí Hoàng Trung, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; đồng chí Nguyễn Văn Trường, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Cục Bảo vệ thực vật; Bí thư, Phó Bí thư các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Cục Bảo vệ thực vật.

leftcenterrightdel
Đồng chí Nguyễn Văn Trường, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ NN và PTNT trao Quyết định cho đồng chí Huỳnh Tấn Đạt, Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật giữ chức Bí thư Đảng ủy Cục Bảo vệ thực vật; Thứ trưởng Hoàng Trung tặng hoa chúc mừng 

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Trường, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng đồng chí Huỳnh Tấn Đạt được nhận nhiệm vụ mới. Đồng thời bày tỏ tin tưởng đồng chí Huỳnh Tấn Đạt sẽ kế thừa và phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, luôn gương mẫu về mọi mặt; phát huy tinh thần đoàn kết, năng lực, trí tuệ, kinh nghiệm và bản lĩnh để cùng tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ Cục Bảo vệ thực vật lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ Cục phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng và nhiệm vụ chính trị được giao.

Cục Bảo vệ thực vật là đơn vị thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý nhà nước và tổ chức thực thi pháp luật trong các lĩnh vực: phòng, chống sinh vật gây hại thực vật; kiểm dịch thực vật; thuốc bảo vệ thực vật; hợp tác quốc tế về bảo vệ và kiểm dịch thực vật; phân bón; an toàn thực phẩm có nguồn gốc thực vật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ theo phân cấp, ủy quyền của Bộ trưởng. Trong thời gian qua, Cục Bảo vệ thực vật luôn thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm trong công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị, đóng góp quan trọng cho sự phát triển của ngành nông nghiệp và phát triển kinh tế, xã hội của cả nước. Đồng chí Nguyễn Văn Trường thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ đã đề nghị trong thời gian tới, tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ Cục Bảo vệ thực vật cần tiếp tục phát huy ưu điểm, kết quả đạt được, đồng thời tập trung triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Thứ nhất, cần tiếp tục làm tốt công tác chính trị, tư tưởng, cói đó là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của Đảng bộ Cục và các chi bộ trực thuộc, từ đó tiếp tục bồi đắp sự đoàn kết, thống nhất cao nhất trong cơ quan, đơn vị.

Thứ hai, cần quan tâm, nắm bắt, rà soát và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, nhất là đối với các cơ quan, đơn vị có chức năng, thẩm quyền cấp phép; đồng thời rà soát, ban hành các quy chế, quy định để ngăn ngừa từ sớm, từ xa hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Thứ ba, tiếp tục quan tâm, đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng trên tất cả các lĩnh vực chính trị, tư tưởng, đạo dức, tổ chức và cán bộ; thực hiện nghiêm quy chế dân chủ ở cơ sở; tiếp tục chỉ đạo và thực hiện tốt nề nếp sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ; tiếp tục phát huy tinh thần tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị.

Thứ tư, đề nghị Đảng ủy Cục rà soát, ban hành các quy chế trên cơ sở các quy định của Đảng đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, từ đó phát huy vai trò của Đảng ủy Cục trong việc phối hợp, lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị; tham gia xây dựng các chủ trương lớn, các văn bản quy phạm phát luật, các nhiệm vụ quan trọng của Cục trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.

Thứ năm, cần thực hiện tốt công tác cán bộ, rà soát đề án vị trí việc làm tại cơ quan, đơn vị, đảm bảo nguyên tắc tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Phát biểu nhận nhiệm vụ mới, đồng chí Huỳnh Tấn Đạt, tân Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật trân trọng cảm ơn Ban cán sự Đảng Bộ, Lãnh đạo Bộ, Ban thường vụ Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Chấp hành Đảng bộ Cục Bảo vệ thực vật đã tin tưởng và tín nhiệm giao trọng trách mới. Nhận thức sâu sắc đây là vinh dự, là trách nhiệm trước Đảng ủy Bộ, Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và toàn thể cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ Cục Bảo vệ thực vật. Đồng chí tân Bí thư Đảng ủy Cục hứa quyết tâm phấn đấu cùng tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ Cục phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng Đảng bộ Cục ngày càng trong sạch, vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ chính trị được giao.

Cũng tại Hội nghị, Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã trao Quyết định chuẩn y kết quả bầu Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Cục Bảo vệ thực vật cho đồng chí Nguyễn Quang Hiếu Hiếu và đồng chí Nghiêm Quang Tuấn.

leftcenterrightdel
Toàn cảnh hội nghị 

Lê Thành Công

Văn phòng Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và PTNT