Thực hiện Kế hoạch số 135-KH/ĐUK ngày 05/9/2023 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về việc xây dựng, vận hành Sổ tay đảng viên điện tử trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã triển khai văn bản số 1003-CV/ĐU ngày 18/3/2024 về việc triển khai thực hiện Kế hoạch. Đến nay toàn bộ 57 tổ chức đảng trực thuộc với 3.726 đảng viên đăng ký và sử dụng phần mềm. Sáng ngày 04/4/2024, Đảng ủy Bộ đã tập huấn online hướng dẫn sử dụng và vận hành Sổ tay Đảng viên điện tử cho 200 đồng chí Bí thư và thư ký, cán bộ đầu mối giúp việc cấp ủy các đảng ủy, chi bộ trực thuộc.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thúy Nga, Chuyên quản sản phẩm ITKV1 đã trực tiếp hướng dẫn vận hành, sử dụng Sổ tay đảng viên điện tử cho các cán bộ đảng viên của Đảng bộ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Sổ tay Đảng viên điện tử là phần mềm hữu ích, giúp các đảng viên dễ dàng tra cứu, xem và tải các văn bản liên quan đến công tác đảng, công tác chỉ đạo điều hành của cấp ủy cấp trên, giúp các đảng viên có thể tiếp cận nhanh chóng với các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, các chỉ đạo của cấp ủy cấp trên. Sổ tay Đảng viên điện tử cũng giúp các đồng chí lãnh đạo cấp ủy các cấp quản lý công tác sinh hoạt đảng dễ dàng, đồng thời ghi nhận các ý kiến, phản ánh, góp ý của đảng viên một cách nhanh chóng nhất.

Tuy nhiên, để thực hiện có hiệu quả và khai thác tối đa tính năng của phần mềm, Ban thường vụ Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và PTNT yêu cầu:

1. Các đảng ủy, chi bộ trực thuộc chỉ đạo, hướng dẫn các đảng viên trong chi bộ cài đặt phần mềm, bảo đảm 100% đảng viên cài đặt và sử dụng thành thạo, hiệu quả phần mềm; 100% chi bộ áp dụng phần mềm vào sinh hoạt chi bộ. Đồng thời tiếp thu ý kiến phản ánh của các tổ chức đảng, đảng viên trong quá trình sử dụng để kịp thời kiến nghị điều chỉnh, bổ sung; định kỳ hằng tháng báo cáo kết quả triển khai, sử dụng Phần mềm.

2. Các ban, Văn phòng Đảng ủy Bộ tiếp tục tham mưu tổ chức phân quyền để cấp ủy các cấp thực hiện tốt công tác quản lý, quản trị và ứng dụng triệt để các chức năng của phần mềm trong thực hiện nhiệm vụ công tác đảng viên, bảo đảm việc quản lý đảng viên, tổ chức đảng được thực hiện tốt trên phần mềm; thường xuyên rà soát, đối chiếu danh sách đảng viên trên phần mềm và danh sách đảng viên thực tế, bảo đảm dữ liệu đầy đủ, chính xác./.

Lê Thành Công

Văn phòng Đảng ủy Bộ

Tài liệu kèm theo:

Hướng dẫn sử dụng hệ thống Sổ tay đảng viên điện tử hd-sudung-ht-sotay-dvdt.pdf

Hướng dẫn sử dụng hệ thống Sổ tay đảng viên điện tử  (phiên bản mobile) huong-dan-su-dung-app-stdv-v01.pdf