Đồng chí Kim Văn Tiêu - Bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia; đồng chí Lê Quốc Thanh - Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia đến dự và chỉ đạo Đại hội. Tham dự Đại hội có đại diện lãnh đạo Công đoàn Trung tâm, Chi đoàn Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Trung tâm, đại diện các Chi bộ 1, 2 và 3 thuộc Đảng bộ Trung tâm; cùng sự có mặt của toàn thể đảng viên và quần chúng ưu tú Chi bộ 5.

Trong không khí dân chủ, nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao, các đại biểu dự Đại hội đã nghe và đóng góp ý kiến cho các dự thảo báo cáo, kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị nhiệm kỳ 2017 – 2020, phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện nhiệm kỳ 2020 - 2022.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Kim Văn Tiêu đánh giá cao vai trò của Chi bộ 5 trong việc thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo công tác chính trị nhiệm kỳ vừa qua, Chi bộ đã chỉ đạo hai phòng chuyên môn (Khuyến ngư và Khuyến nông Chăn nuôi – Thú y) hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đồng chí đề nghị Ban chi ủy nhiệm kỳ mới cần phải đổi mới trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị cũng như công tác Đảng; phát huy hơn nữa vai trò cấp ủy và từng đảng viên; nâng cao tính năng động, chủ động và chuyên nghiệp của cán bộ đảng viên và quần chúng trong thực hiện nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu công tác chỉ đạo, điều hành của Trung tâm và định hướng chỉ đạo của Bộ, ngành.

Từ Đại hội điểm này, đồng chí Kim Văn Tiêu đề nghị các Chi bộ rút kinh nghiệm để tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2020- 2022 tại Chi bộ mình; xây dựng tốt đề án nhân sự theo đúng quy định và hướng dẫn của Đảng, sáng suốt lựa chọn những đồng chí có đủ đức, đủ tài, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trên tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Lê Quốc Thanh - Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia đã biểu dương và đánh giá cao những kết quả đạt được của Chi bộ 5 trong nhiệm kỳ 2017 - 2020. Đồng chí nhấn mạnh, chúng ta đang ở giai đoạn bản lề của quá trình chuyển đổi, đề nghị mỗi đảng viên nâng cao kỹ năng nghề nghiệp, kỹ năng tổng hợp, công nghệ và thông tin, tăng cường phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ; huy động các nguồn lực thông qua hoạt động hợp tác quốc tế, dự án trong hoạt động khuyến nông...

Đồng chí Lê Quốc Thanh phát biểu tại Đại hội

Trên tinh thần tập trung dân chủ, nghiêm túc, Đại hội đã sáng suốt lựa chọn bầu Ban Chi ủy Chi bộ 5 nhiệm kỳ 2020 - 2022 gồm 03 đồng chí: đồng chí Lê Ngọc Quân giữ chức Bí thư Chi bộ, đồng chí Nguyễn Duy Điều giữ chức Phó Bí thư Chi bộ, và đồng chí Đặng Xuân Trường ủy viên. Nghị quyết Đại hội đã thống nhất cao các chỉ tiêu của nhiệm kỳ 2020 - 2022, đó là:

- 100% đảng viên tham gia học tập, quán triệt các chủ trương, Nghị quyết của Trung ương và Đảng ủy cấp trên;

 - 100% đảng viên đạt danh hiệu “Đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ”; thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, chi bộ phấn đấu đạt trong sạch vững mạnh;

- 100% Đảng viên trong chi bộ được tham gia học tập và nâng cao trình độ về lý luận chính trị từ Trung cấp hoặc tương đương trở lên;

- Bồi dưỡng và kết nạp tối thiểu 01 quần chúng ưu tú vào Đảng;

- Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và sinh hoạt chuyên đề, sinh hoạt Đảng đúng quy định.

Ban Chi ủy mới ra mắt Đại hội

Trong thời gian tới, đảng viên, quần chúng và viên chức trong Chi bộ 5 tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội lần thứ II nhiệm kỳ 2020 - 2022 đã đề ra.

Thanh Thúy

Trung tâm Khuyến nông Quốc gia