Tại lớp tập huấn, học viên đã được trang bị khái niệm về nông nghiệp hữu cơ, quy trình kỹ thuật sản xuất rau theo hướng hữu cơ bao gồm: lựa chọn giống; vùng sản xuất; tạo độ phì cho đất; kỹ thuật trồng và chăm sóc; quản lý sâu bệnh hại; thu hoạch, phân loại và sơ chế sản phẩm,… Học viên tiếp thu tốt nội dung học tập, tích cực trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm.

Học viên cũng đã đi tham quan thực tế mô hình tại hợp tác xã sản xuất rau theo hướng hữu cơ trên địa bàn thành phố. Tại buổi tham quan, học viên có cơ hội trao đổi trực tiếp với hộ trồng rau tại địa phương, cùng đưa ra những giải pháp hữu hiệu để hướng người trồng áp dụng các biện pháp kỹ thuật góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường, nâng cao hiệu quả kinh tế. Đây là cơ hội tốt cho các cán bộ khuyến nông viên và cộng tác viên khuyến nông nâng cao kiến thức, kỹ năng về kỹ thuật sản xuất rau theo hướng hữu cơ, qua đó góp phần đẩy mạnh phát triển sản xuất nông nghiệp hữu cơ trong toàn thành phố.

Thông qua lớp tập huấn, các học viên có điều kiện ôn lại kiến thức chuyên môn trong lĩnh vực trồng trọt, từ đó nâng cao kỹ năng tập huấn khuyến nông. Kết thúc lớp học 100% học viên đạt kết quả tốt và đánh giá lớp tập huấn có nội dung thiết thực, kỹ năng truyền đạt của giảng viên tốt, mong muốn có nhiều lớp tập huấn như thế trong thời gian tới./.

Các học viên tham quan mô hình sản xuất rau an toàn theo hướng hữu cơ

Thuý Hồng

Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp TP. Cần Thơ