Với chủ đề giải pháp phát triển cây sầu riêng, chanh leo gắn với mã số vùng trồng, các diễn đàn đã thu hút hơn 800 nông dân trên địa bàn tỉnh và hơn 190 đại biểu là lãnh đạo quản lý địa phương, các nhà khoa học, các cán bộ kỹ thuật và một số doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh tham gia.

Các đại biểu tham dự diễn đàn tại huyện Đắk Mil

 

Tỉnh Đắk Nông hiện có 4.957 ha sầu riêng, trong đó có 1.858 ha cho thu hoạch, năng suất bình quân 10,9 tấn/ha. Diện tích trồng chanh leo có 1.020 ha, sản lượng 19.500 tấn. Tham dự diễn đàn các đại biểu được phổ biến những chủ trương, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước về phát triển cây sầu riêng, chanh leo; các kết quả nghiên cứu, tiến bộ kỹ thuật mới về giống, canh tác, bảo vệ thực vật, giải pháp phát triển bền vững, các thông tin mới về cây sầu riêng và chanh leo trong và ngoài nước; kết quả triển khai xây dựng mô hình khuyến nông về sản xuất cây sầu riêng theo VietGAP phục vụ phát triển vùng nguyên liệu.

Diễn đàn là nơi để người dân nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc sản xuất liên kết chuỗi, đăng ký mã số vùng trồng nhằm gia tăng giá trị sản phẩm, đảm bảo tiêu chuẩn để xuất khẩu sản phẩm chính ngạch sang Trung Quốc và các thị trường khác. Tại diễn đàn, các đơn vị chức năng đã hướng dẫn nông dân những thủ tục đăng ký mã vùng trồng, đóng gói và tiêu chuẩn thu mua sản phẩm sầu riêng xuất khẩu; quy trình kỹ thuật sản xuất cây giống, chăm sóc, chế biến cây chanh leo và người dân được tiếp cận tìm hiểu về công nghệ tiên tiến để áp dụng vào sản xuất nông nghiệp như: máy bay không người lái phun thuốc, bón phân phòng trừ sâu bệnh chho cây trồng; công nghệ tưới tiên tiến, tưới thông minh; các sản phẩm vật tư nông nghiệp và nhiều loại cây giống chất lượng như chanh leo sầu riêng, cà phê,…

Ban chủ tọa, ban cố vấn tại diễn đàn được tổ chức ở thành phố Gia Nghĩa

 

Hoài Thanh

Trung tâm Khuyến nông Đắk Nông