Kết quả đã tổ chức thành công 12 Diễn đàn Khuyến nông cấp xã tại 12 xã trong tỉnh (tại các xã: Quảng Trực, Quảng Tâm, Đắk Ngo, Đắk Ru, Đắk Som, Đắk Plao, Đắk Hòa, Nam Bình, Buôn Choah, Đắk Drô, Đắk Wil và Ea Pô) với gần 600 nông dân, thành viên tổ hợp tác, hợp tác xã tại các địa phương trong tỉnh tham gia. Phối hợp tham gia tại các Diễn đàn còn có lãnh đạo UBND, lãnh đạo Hội nông các xã.

Thông qua các cuộc diễn đàn giúp tăng cường quá trình trao đổi, đối thoại, chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm, chủ trương, chính sách trong sản xuất, kinh doanh nông nghiệp và hoạt động khuyến nông giữa người dân với cán bộ làm công tác nông nghiệp và người dân với người dân; Phổ biến các kết quả nghiên cứu, các tiến bộ kỹ thuật mới trong trồng trọt và chăn nuôi, đưa ra các giải pháp giúp phát triển nền nông nghiệp bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu trong giai đoạn hiện nay. Tại các cuộc Diễn đàn cũng đã phát huy được những kiến thức và kinh nghiệm của những nông dân sản xuất và chăn nuôi giỏi tại địa phương. Hỗ trợ nông dân cùng nhau chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm sản xuất, giúp họ liên kết trong sản xuất và kinh doanh, từ đó xây dựng một nền nông nghiệp bền vững và ổn định. Thông qua diễn đàn giúp cho đội ngũ khuyến nông nhận thức đầy đủ hơn vai trò của mình, trở thành vai trò chủ đạo trong việc cung cấp kiến thức và kỹ năng sản xuất, chăn nuôi cho người dân, nhất là trong giai đoạn hiện nay khi thời tiết, khí hậu thay đổi do quá trình biến đổi khí hậu gây ra.

Các chủ đề được người dân quan tâm, trao đổi nhiều như: Giải pháp canh tác hiệu quả trong tình trạng thiếu nước như hiện nay; Định hướng về phát triển cây trồng của tỉnh trong thời gian tới; Giải pháp xử lý ra hoa, đậu quả trên cây sầu riêng và định hướng phát triển sầu riêng bền vững; Một số nội dung liên quan đến việc chăm sóc, phòng trừ sâu, bệnh hại trên các loại cây trồng khác như cà phê, hồ tiêu, mắc ca, điều, chanh dây,… cũng như về chăn nuôi heo, bò, dê, gà,…

Các cuộc Diễn đàn đã được chính quyền địa phương ghi nhận và đánh giá cao, giúp người dân chủ động nêu ra những khó khăn, vướng mắc trong quá trình sản xuất, từ đó kịp thời giải quyết, giúp người dân yên tâm sản xuất.

Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh – Phó chủ tịch xã Đắk Ngo đánh giá cao công tác tổ chức Diễn đàn, thông qua cuộc Diễn đàn tại xã Đắk Ngo giúp bà con nông dân tiếp cận được với nhiều kiến thức, kỹ thuật mới trong nông nghiệp, đồng thời Bà cũng mong muốn Trung tâm Khuyến nông và Giống nông, lâm nghiệp tiếp tục tổ chức các cuộc Diễn đàn, lớp tập huấn cũng như thực hiện xây dựng các mô hình nông nghiệp mới tại địa phương để người dân, nhất là các hộ đồng bào dân tộc thiểu số có cơ hội học tập nâng cao kiến thức và áp dụng vào sản xuất tại gia đình.

Từ những thành công của Diễn đàn, trong thời gian tới Trung tâm Khuyến nông và Giống nông lâm nghiệp tiếp tục tổ chức các cuộc Diễn đàn cấp xã, Diễn đàn quy mô cấp tỉnh và nhiều lớp tập huấn để kịp thời chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật mới trong nông nghiệp đến với người dân trong toàn tỉnh, góp phần phát triển một nền nông nghiệp ổn định và bền vững theo đúng tinh thần Nghị quyết của Tỉnh ủy đề ra cũng như góp phần trong công tác xây dựng nông thôn mới của tỉnh nhà./.

Một số hình ảnh tại các cuộc Diễn đàn Khuyến nông tại các xã:

leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 


Thanh Phương

Trung tâm Khuyến nông và Giống nông, lâm nghiệp Đắk Nông