Trong thời gian học 02 ngày các học viên được truyền tải về các chuyên đề: tổng quan nông nghiệp hữu cơ, quy trình sản xuất lúa theo tiêu chuẩn hữu cơ: quy trình làm đất, gieo, cấy, bón phân, chăm sóc, quản lý nước và quản lý dịch hại… Ngoài những nội dung học lý thuyết các học viên còn được đi tham quan học tập kinh nghiệm chia sẻ, trao đổi thực tế tại các mô hình sản xuất lúa theo tiêu chuẩn hữu cơ tại xã Cẩm Bình, huyện Cẩm Xuyên.

Nhằm nâng cao chất lượng vị thế lúa của Hà Tĩnh trên thị trường, tạo ra nhiều sản phẩm tốt, xây dựng thương hiệu sản phẩm đạt chất lượng và tạo tính thị trường bền vững, tăng giá trị sản xuất, giá trị kinh tế cho ngành nông nghiệp. Với tổng diện tích gieo, cấy lúa hàng năm toàn tỉnh đạt khoảng 105.000 ha, trong những năm qua nhiều vùng đất ở các địa phương đã bộc lộ nhiều hạn chế như sử dụng quá nhiều thuốc  BVTV hóa học, phân bón vô cơ làm cho đất canh tác ngày càng bị chai cứng, chua hóa, giảm độ phì nhiêu một cách rõ rệt. Môi trường và hệ sinh thái đồng ruộng bị suy giảm nghiêm trọng cây trồng phát triển không bình thường, dịch bệnh phát sinh theo chiều hướng gia tăng về mức độ gây hại và vượt ra ngoài quy luật thường kỳ. Xuất phát từ những hạn chế đó thì việc ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật hết sức quan trọng, đặc biệt là xây đào tạo tập huấn, nâng cao kiến thức, dựng các mô hình sản xuất lúa theo tiêu chuẩn hữu cơ đã được các cấp, các ngành quan tâm chú trọng như xây dựng các chính sách để hỗ trợ người dân nhằm khuyến khích người dân từng bước thay đổi nhận thức và hành động trong canh tác sản xuất.

Với những kiến thức được tiếp thu qua lớp học này các học viên sẽ có thêm những kinh nghiệm bổ ích, kiến thức để tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức cho các hộ dân cùng tham gia thực hiện, xây dựng triển khai nhân rộng các mô hình tại các địa phương đem lại hiệu quả kinh tế, nâng cao thu nhập, hướng tới một nền nông nghiệp hữu cơ, phát triển bền vững./.

leftcenterrightdel
Học viên tham quan học tập kinh nghiệm tại mô hình sản xuất lúa theo tiêu chuẩn hữu cơ, gắn liên kết tiêu thụ sản phẩm với doanh nghiệp 

Nguyễn Thị Lý  

Trung tâm Khuyến nông Hà Tĩnh