Tại lớp tập huấn, các học viên được thông tin về chức năng, nhiệm vụ, nguyên tắc hoạt động, các yêu cầu, hướng dẫn thành lập tổ khuyến nông cộng đồng; Phương pháp, kỹ năng xây dựng, quản lý, dự án khuyến nông; Hỗ trợ, tư vấn cho hộ nông dân, HTX tham gia các hoạt động khuyến nông; Hỗ trợ phát triển các loại hình kinh tế hợp tác trong hoạt động khuyến nông; Tư vấn, hỗ trợ chuyển đổi số trong sản xuất kinh doanh nông nghiệp… Ngoài phần học lý thuyết trên lớp, các học viên được đi tham quan, học tập một số mô hình liên kết tổ chức sản xuất, tiêu thụ, chuyển đổi số nông nghiệp hiệu quả trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Sau lớp tập huấn các học viên sẽ có thêm nhiều kiến thức, áp dụng vào thực tế và là những tuyên truyền viên tích cực về tư vấn hỗ trợ chuyển giao công nghệ, hình thành phát triển hợp tác xã, thông tin thị trường, liên kết sản xuất, chuyển đổi số, xây dựng vùng nguyên liệu hàng hoá bền vững; góp phần chuyển đổi tư duy của các học viên tham gia từ sản xuất nông nghiệp sang làm kinh tế nông nghiệp, từ chuỗi liên kết cung ứng nông sản sang chuỗi liên kết giá trị ngành hàng, chuyển từ nền nông nghiệp sản lượng cao sang nền nông nghiệp công nghệ cao, sinh thái,… Qua đó cũng giúp củng cố hệ thống khuyến nông cơ sở, đặc biệt là cấp xã nhằm thực hiện tiêu chí 13.5 về tổ khuyến nông cộng đồng trong bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao; là cơ sở góp phần nhân rộng tổ khuyến nông cộng đồng trên địa bàn toàn tỉnh góp phần xây dựng nông thôn mới hiệu quả.

leftcenterrightdel
 Toàn cảnh lớp tập huấn

Lưu Hoà

Trung tâm Khuyến nông và DVNN Lào Cai