Nhằm giới thiệu, khuyến cáo đưa vào sản xuất một số đối tượng thủy sản nước ngọt có hiệu quả kinh tế cao, đồng thời cập nhật bổ sung, nâng cao trình độ và tư vấn, hướng dẫn kỹ thuật nuôi trồng thủy sản cho đội ngũ cán bộ khuyến nông, khuyến nông viên cơ sở, cộng tác viên khuyến nông và nông dân chăn nuôi thủy sản tiêu biểu, trong tháng 5/2024, được sự hỗ trợ của Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, Trung tâm Khuyến nông Phú Thọ đã tổ chức lớp tập huấn nội dung “Kỹ thuật nuôi một số đối tượng thủy sản nước ngọt” tại thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ cho 30 học viên trên địa bàn huyện Phú Ninh.

Trong thời gian 2 ngày (từ ngày 09 - 10/5/2024) diễn ra lớp tập huấn, các học viên được giảng viên có kinh nghiệm thực tiễn trong lĩnh vực thủy sản và kỹ năng truyền đạt đã trao đổi, chia sẻ những kiến thức bổ ích trong nuôi một số đối tượng thủy sản nước ngọt có giá trị kinh tế cao, các hình thức nuôi có hiệu quả và dễ áp dụng, nhân rộng ra sản xuất như: Cách thiết kế xây dựng ao nuôi mới; Cải tạo ao nuôi phù hợp với quy mô, đối tượng nuôi; Yếu tố môi trường liên quan đến ao nuôi; Kỹ thuật chọn giống, quản lý chăm sóc ao nuôi; Phương pháp phòng và trị bệnh cho các đối tượng thủy sản nước ngọt; Thực hành kỹ thuật trộn các loại thuốc, vitamin vào thức ăn,…

Lớp học diễn ra sôi nổi, tập trung; giảng viên và học viên cùng nhau trao đổi, hỏi đáp các vấn đề về chuyên môn, đồng thời học viên được trực tiếp thực hành các nội dung về chọn con giống; sử dụng thức ăn cho cá theo từng giai đoạn, đối tượng nuôi… Chính vì vậy, chương trình tập huấn được đánh giá khá phù hợp và thiết thực với học viên tham gia lớp cũng như trong sản xuất hiện nay. Sau lớp tập huấn này, các học viên trong lớp có thêm kiến thức, vận dụng tốt các tiến bộ kỹ thuật được học vào thực tế nuôi thủy sản tại gia đình, đồng thời họ sẽ là các hạt nhân nòng cốt truyền đạt lại những kiến thức hữu ích đến bà con tại địa phương để nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả nuôi thủy sản tại địa phương.

leftcenterrightdel
 Giảng viên và học viên trao đổi thực hành các nội dung học

Nguyễn Thị Thu Hà

Trung tâm Khuyến nông Phú Thọ