... Vừa qua, Trung tâm Khuyến nông Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Kế hoạch Hỗ trợ phát triển đàn bò theo hướng nâng cao năng suất, sản lượng để sản xuất hàng hóa trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022 – 2025 với hơn 100 đại biểu tham dự.

Được biết, mục tiêu cụ thể của Kế hoạch trong năm 2023 là: (1) Tổ chức 32 lớp tập huấn chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi bò cái sinh sản, kỹ thuật chăn nuôi bò thịt theo hướng tập trung, thâm canh, an toàn dịch bệnh cho 1.600 nông dân chủ chốt. (2) Đào tạo mới hoàn toàn cho 20 kỹ thuật viên thụ tinh nhân tạo bò có tay nghề đảm bảo nhằm tăng số lượng dẫn tinh viên hoạt động phối giống bò và kiện toàn hệ thống mạng lưới dẫn tinh viên trên địa bàn tỉnh; ưu tiên đào tạo những người có tinh thần tự nguyện, có sức khỏe tốt, những người đang hành nghề thú y, người ở địa bàn hiện chưa có dẫn tinh viên; đặc biệt, sau khóa đào tạo, Sở Nông Nghiệp và PTNT sẽ thành lập tổ kiểm tra tay nghề để đánh giá kết quả đào tạo.

Tại Hội nghị, các ý kiến của lãnh đạo các địa phương và bà con nông dân được cán bộ kỹ thuật của Trung tâm giải đáp rõ ràng cụ thể.

leftcenterrightdel
 Toàn cảnh hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, ông Nguyễn Quang Trung – PGĐ Sở Nông Nghiệp và PTNT đề nghị Trung tâm Khuyến nông tỉnh cần triển khai cụ thể, rõ ràng, minh bạch đến các địa phương; tham mưu cho Sở Nông Nghiệp kết quả thực hiện kế hoạch và báo cáo kịp thời những thuận lợi, khó khăn để có hướng chỉ đạo; các lớp tập huấn và đào tạo kỹ thuật thụ tinh nhân tạo cần đảm bảo thời gian và chất lượng. Đối với phòng Nông Nghiệp và Trung tâm DVNN huyện cần tham mưu, báo cáo kịp thời với UBND huyện để có kế hoạch triển khai rộng rãi, rõ ràng, minh bạch đến tất cả các hộ chăn nuôi.Trung tâm DVNN huyện cần phân công cán bộ kỹ thuật theo dõi xuyên suốt quá trình thực hiện mô hình và cùng với nông dân mở sổ theo dõi (nhật ký mô hình) và thường xuyên báo cáo với cấp trên để có biện pháp chỉ đạo kịp thời.

Ông Nguyễn Quang Trung đề nghị, sau hội nghị, các đơn vị, các cấp cùng nhau phối hợp và thực hiện tốt kế hoạch này nhằm từng bước phát triển đàn bò theo hướng nâng cao năng suất, sản lượng để sản xuất hàng hóa trên địa bàn tỉnh./.

Huyền Hương

Trung tâm Khuyến nông Quảng Ngãi