Nội dung của hai lớp là "Ứng dụng công nghệ Blookchain vào truy xuất nguồn gốc sản phẩm nông nghiệp " và “Quản lý rừng bền vững áp dụng chứng chỉ FSC”

Trong thời gian tập huấn các học viên được học lý thuyết kết hợp thực hành và tham quan mô hình với các nội dung: tổng quan về truy xuất nguồn gốc, nguyên tắc và yêu cầu truy xuất nguồn gốc, các bước xây dựng và thao tác truy xuất nguồn gốc. Thực hành làm hồ sơ truy xuất; một số công nghệ truy xuất nguồn gốc, thực hành tình huống truy xuất khi có khiếu nại hoặc sự cố chất lượng; giới thiệu về quản lý rừng bền vững, các nguyên tắc sinh thái, kinh tế và xã hội trong quản lý rừng bền vững, giới thiệu chứng chỉ rừng và các hệ thống chứng chỉ rừng, các bước lập phương án quản lý rừng bền vững và cấp chứng chỉ rừng, kiến thức, kỹ năng trong lập kế hoạch quản lý rừng bền vững và cấp chứng chỉ rừng FSC.

Ông Đào Văn Chung, nông dân xã Vinh Quang (Chiêm Hóa) tham gia lớp tập huấn "Ứng dụng công nghệ Blookchain vào truy xuất nguồn gốc sản phẩm nông nghiệp” cho biết, nội dung của lớp học rất bổ ích và thiết thực đã giúp cho các học viên nhận thức rõ tầm quan trọng của chuyển đổi số nói chung và truy xuất nguồn gốc nói riêng, các bước xây dựng và thao tác truy xuất nguồn gốc từ đó làm gia tăng giá trị nông sản của gia đình và địa phương ./.

leftcenterrightdel

Các học viên lớp tập huấn tham quan HTX Sử Anh, xã Mỹ Bằng, Yên Sơn 

Vũ Ngọc Tuyên

Trung tâm Khuyến nông Tuyên Quang