• 024.3711265
  • tthlknqg@gmail.com

Thứ bảy, ngày 10-12-2022, 01:08 (GMT +7)

Ứng dụng công nghệ trong sản xuất nông nghiệp gắn với truy xuất nguồn gốc nông sản tại Hậu Giang

28/10/2022 15:54
Thông tin chung

© 2021 Bản quyền của Trung tâm Khuyến nông Quốc Gia