• 024.3711265
  • tthlknqg@gmail.com

Thứ bảy, ngày 02-03-2024, 11:40 (GMT +7)

Giải pháp quản lý chất cấm và chống lạm dụng kháng sinh trong nuôi trồng thủy sản, góp phần đảm bảo an toàn thực phẩm

22/08/2016 11:00
Thủy sản

© 2021 Bản quyền của Trung tâm Khuyến nông Quốc Gia

Đã truy cập: 63,375,557

Đang Online: 387