• 024.3711265
  • tthlknqg@gmail.com

Chủ nhật, ngày 29-01-2023, 03:56 (GMT +7)

Giải pháp quản lý chất cấm và chống lạm dụng kháng sinh trong nuôi trồng thủy sản, góp phần đảm bảo an toàn thực phẩm

22/08/2016 11:00
Thủy sản

© 2021 Bản quyền của Trung tâm Khuyến nông Quốc Gia