• 024.3711265
  • tthlknqg@gmail.com

Thứ sáu, ngày 09-12-2022, 05:32 (GMT +7)

Khánh Hòa: Nuôi tôm hùm đạt hiệu quả cao và bền vững tại các tỉnh miền Trung

05/10/2018 11:46
Thủy sản

© 2021 Bản quyền của Trung tâm Khuyến nông Quốc Gia