• 024.3711265
  • tthlknqg@gmail.com

Thứ hai, ngày 27-03-2023, 05:02 (GMT +7)

Sơn La: Diễn đàn “Phát triển nuôi cá lồng hiệu quả cao, bền vững trên sông và hồ chứa vùng Trung du miền núi phía Bắc”

26/12/2018 16:24
Thủy sản

© 2021 Bản quyền của Trung tâm Khuyến nông Quốc Gia