• 024.3711265
  • tthlknqg@gmail.com

Thứ hai, ngày 22-07-2024, 03:44 (GMT +7)

Quảng Ngãi: Diễn đàn Khuyến nông @ Nông nghiệp “Ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong khai thác và bảo quản sản phẩm trên tàu khai thác xa bờ”

18/12/2019 16:12
Thủy sản

© 2021 Bản quyền của Trung tâm Khuyến nông Quốc Gia

Đã truy cập: 67,530,002

Đang Online: 271