• 024.3711265
  • tthlknqg@gmail.com

Thứ hai, ngày 22-04-2024, 07:19 (GMT +7)

Hải Phòng: Diễn đàn Khuyến nông @ Nông nghiệp “Nuôi tôm thẻ chân trắng đạt hiệu quả cao và bền vững”

27/12/2019 10:23
Thủy sản

© 2021 Bản quyền của Trung tâm Khuyến nông Quốc Gia

Đã truy cập: 64,862,768

Đang Online: 106