• 024.3711265
  • tthlknqg@gmail.com

Chủ nhật, ngày 26-05-2024, 01:07 (GMT +7)

Đẩy mạnh cơ giới hóa đồng bộ trong sản xuất lúa vùng ĐBSH

31/07/2023 15:17
Trồng trọt

© 2021 Bản quyền của Trung tâm Khuyến nông Quốc Gia

Đã truy cập: 66,123,916

Đang Online: 209