• 024.3711265
  • tthlknqg@gmail.com

Thứ hai, ngày 28-11-2022, 06:43 (GMT +7)

Phát triển sản xuất rau, quả an toàn ứng dụng công nghệ cao trong nhà màng, nhà lưới

05/07/2022 11:40
Trồng trọt

© 2021 Bản quyền của Trung tâm Khuyến nông Quốc Gia