• 024.3711265
  • tthlknqg@gmail.com

Thứ ba, ngày 16-07-2024, 01:18 (GMT +7)

Ứng dụng cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp

03/07/2024 17:17
Trồng trọt

Diễn đàn Khuyến nông @ Nông nghiệp chủ đề “Ứng dụng cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp vùng Nam Trung Bộ - Tây Nguyên” tại Quảng Ngãi

© 2021 Bản quyền của Trung tâm Khuyến nông Quốc Gia

Đã truy cập: 67,392,958

Đang Online: 376