Bạn Lê Nhã (hoangnha2008@gmail.com)

Đáp:

* Thành phần dinh dưỡng của hèm bia và bã rượu như sau:

- Bã rượu: protein thô (theo VCK) 28,18%, năng lượng thô 4.866 kcal/kg VCK.

- Hèm bia: protein thô (theo VCK) 26-32%, hèm bia có tỷ lệ tiêu hóa chất hữu cơ đạt 68% và giá trị năng lượng trao đổi 12 MJ/kg chất khô (tương đương cám gạo loại tốt). 

Tóm lại, nếu xét về thành phần hóa học và giá trị dinh dưỡng của hèm bia tốt hơn bã rượu. 

* Cách cho ăn:

Để tăng hiệu quả của hèm bia và bã rượu nên ủ với thức ăn tinh với tỷ lệ 5-10% trong 24 hoặc 48 giờ để tăng tính ngon miệng. Có thể thêm 1% muối ăn. 

* Khẩu phần ăn:

Cho ăn thức ăn tinh + hèm bia (bã rượu) với tỷ lệ 1% khối lượng cơ thể trâu/bò, thức ăn thô xanh 10% khối lượng cơ thể bò.

Lưu ý: Sau khi ủ 24 hoặc 48 tiếng với thức ăn tinh nên  cho trâu bò  ăn ngay không nên để lâu

Nguyễn Thị Hải

TTKNQG