Đồng đợi sấm tháng ba

Lúa đầu bờ lấp ló

Hoa gạo đỏ đầu ngõ

Hoe hoe nắng vàng ươm

 

Chim gáy cổ đeo cườm

Hót vang kêu tìm bạn

Hơi đông chừng đã cạn

Vừng râm ran cựa mầm

 

Mưa bụi đã vơi dần

Ngô trên đồng xanh lá

Hoa bưởi thơm vội vã

Tiếng gọi mùa sinh sôi

 

Én lượm chao- có đôi

Phù sa hồng đất bãi

Cánh cò quê mê mải

Bay trong chiều vấn vương

 

Sấm chợt đến bất thường

Hạt mưa gieo mát đất

Đồng làng quê tỉnh giấc

Lúa, ngô-  xanh kín đồng  ./.