Khuyến nông về với miệt vườn

Tình người và đất thương nguồn sầu riêng

Bao đêm mất ngủ triền miên

Bàn tay chai sạn nên thiên sử vàng

 

Các em Vân với Minh Giang

Thêm Nhân xông xáo sức tràn tuổi xuân

Út Tám gắn bó bội phần

Vợ chồng tôi với tinh thần khuyến nông

 

Dự án đến được chưa lâu

Mà nay đã thấy vương mầu vàng xanh

Các chị cùng với các anh

Khuyến nông tỉnh, huyện đồng hành với dân

 

Đồng Khởi quê hương anh hùng

Nay thêm dự án đến cùng nông dân

Văn phòng Nam Bộ về thăm

Vui cùng nông hộ nâng tầm Quốc gia

 

Chúc mừng khuyến nông chúng ta

Ba mươi năm ấy đậm đà tình dân

Mai này Nam – Bắc xa gần

Sầu riêng đi với bưởi xanh cùng trời

 

Khuyến nông vui lắm người ơi

Ai chưa biết đến thì thời tham gia

Chương trình khuyến nông quốc gia

Cơm ngon, áo đẹp nhà nhà cùng vui !!!

Vân, Nhân – Cán bộ khuyến nôngTTKN và DVNN Bến Tre

Minh Giang – Út Tám:  Tổ Khuyến nông Cộng đồng