Bình Thuận, sau hơn 2 năm triển khai thực hiện đã công nhận được 16 xã có tổ khuyến nông cộng đồng hoạt động có hiệu quả; tuy nhiên, hoạt động của tổ còn nhiều khó khăn cần khắc phục, chưa có cơ chế chính sách hỗ trợ, hầu hết làm việc trên tinh thần tự nguyện, lồng ghép; kiến thức chuyên môn liên quan cũng như kỹ năng khuyến nông có những hạn chế nhất định…; dẫn đến các tổ KNCĐ hoạt động chưa mạnh, chưa phát huy tốt chức năng nhiệm vụ của mình.

Để nâng cao năng lực nghiệp vụ cho thành viên tổ khuyến nông cộng đồng cũng như cán bộ khuyến nông cơ sở, trong tháng 3 và tháng 4/2024 vừa qua; Trung tâm đã phối hợp với Công ty Cổng thông tin Số - Hà Nội và Trung tâm Khuyến nông Quốc gia tổ chức 02 lớp tập huấn về Ứng dụng phần mềm “Nông nghiệp số Bình Thuận” ghi chép nhật ký điện tử và Kỹ năng, phương pháp khuyến nông cộng đồng cho gần 100 lượt người trên địa bàn tỉnh tham dự.

Trong quá trình tập huấn, giảng viên đã trao đổi chia sẻ cùng các học viên về các nội dung: Chức năng, nhiệm vụ; quy chế hoạt động; kế hoạch hoạt động; kỹ năng, phương pháp khuyến nông cộng đồng; kỹ năng lập kế hoạch sản xuất, kinh doanh và phát triển thị trường, thị trường liên kết sản xuất, kế hoạch kinh doanh nông nghiệp và lựa chọn thì trường mục tiêu cho các sản phẩm nông nghiệp; ứng dụng phần mềm “Nông nghiệp số Bình Thuận” ghi chép nhật ký điện tử phục vụ truy xuất nguồn gốc sản phẩm nông nghiệp, phân hệ lĩnh vực trồng trọt.

Thảo luận tại lớp, các học viên là đại diện tổ khuyến nông cộng đồng chia sẻ những khó khăn, thuận lợi hoạt động của tổ trong thời gian qua, nhất là còn thiếu về chuyên môn và kinh phí hoạt động; qua đó giảng viên đã trao đổi, giải đáp những thắc mắc giúp cho bản thân học viên phấn khởi và tự tin hơn để phục vụ chuyên môn nghiệp vụ trong thời gian tới.

Ngoài các lớp tập huấn, Trung tâm đã mời một số xã đã và đang chuẩn bị đạt chuẩn xã nông mới đi tham quan học tập Tổ KNCĐ tại một số tỉnh bạn, qua đó đúc rút kinh nghiệm và áp dụng phù hợp với điều kiện địa phương.

Thông qua buổi tập huấn, đại diện Trung tâm Khuyến nông tỉnh truyền đạt một số nội dung về phương pháp tập huấn, đào tạo khuyến nông thời gian đến gắn với công cuộc chuyển đổi số mạnh mẽ. Trong đó, nâng cao hiệu quả của kênh “Youtube – Khuyến nông Bình Thuận” để quảng bá hình ảnh, hướng dẫn clip kỹ thuật, truyền đạt thông tin… kết hợp phương pháp đào tạo trực tuyến, mà đối tượng Tổ chỉ đạo thanh long VietGAP các cấp, Tổ Khuyến nông cộng đồng là những hạt nhân trung tâm.

Hồ Công Bình

Trung tâm Khuyến nông Bình Thuận