Trong 2 ngày làm việc, đoàn đã kiểm tra mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng trên cát đảm bảo an toàn thực phẩm, tại xã Vĩnh Thái, huyện Vĩnh Linh. Qua kiểm tra hồ sơ và phỏng vấn chủ hộ cho thấy, mô hình đã triển khai đúng yêu cầu kỹ thuật đề ra từ cách thức xây dựng và quản lý ao ương; bố trí hệ thống oxi, sục khí; cách dùng các chế phẩm sinh học, xử lý môi trường ao nuôi, cho đến phương pháp chuyển tôm sang ao nuôi… Công tác chọn hộ đảm bảo các tiêu chí dự án: chọn những hộ tự nguyện tham gia; có kinh nghiệm; có khả năng đối ứng vật tư xây dựng mô hình và tuân thủ các quy trình kỹ thuật do cán bộ khuyến nông hướng dẫn; có nhân lực và có địa bàn nuôi thuận lợi, nhằm tạo điều kiện cho các hộ lân cận tham quan học hỏi mô hình. Việc chọn điểm, chọn hộ được thông báo, công khai rõ ràng, bám sát các tiêu chí theo hướng dẫn của dự án. Tính đến thời điểm kiểm tra, công tác tập huấn đã được tiến hành; công tác cấp phát giống, vật tư đang tiếp tục được triển khai; công tác đấu thầu, mua bán giống, vật tư bám sát quy trình tài chính hiện hành.

Qua chuyến làm việc, đoàn đánh giá cao công tác phối hợp của của Trung tâm Khuyến nông Quảng trị trong việc thực hiện dự án, ghi nhận những nội dung đã làm tốt. Bên cạnh đó, đoàn đã đã hướng dẫn cho Trung tâm Khuyến nông Quảng Trị những thủ tục cần thiết còn lại; nhắc nhở cán bộ kỹ thuật tiếp tục làm tốt công việc phối hợp triển khai, theo dõi mô hình, tạo điều kiện để mô hình thực hiện có hiệu quả, cũng như động viên các chủ mô hình tích cực chăm sóc đối tượng nuôi trồng, tuyên truyền nhân rộng cho bà con xung quanh về kỹ thuật mới nhằm phát triển nuôi trồng thủy sản theo hướng bền vững.

Sau 40 ngày thả nuôi, tôm đã đạt kích cỡ 350 - 400 con/kg

Mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng trên cát đảm bảo an toàn thực phẩm do Trung tâm Khuyến nông Quốc gia hỗ trợ, được triển khai thực hiện tại tỉnh Quảng Trị từ tháng 4 - 9/2019, với 3 hộ tham gia, trên tổng diện tích 1,5 ha. Ngày 28/5/2019, mô hình đã thả 120 vạn con giống P10-P12. Đến nay sau 40 ngày thả nuôi, tôm đã đạt kích cỡ 350 - 400 con/kg, dự kiến sau 3 tháng nuôi sẽ cho năng suất 15 tấn/ha.

Phan Việt Toàn

TT Khuyến nông Quảng Trị