cộng thêm xung đột Nga - Ukraine làm đứt gãy các chuỗi cung ứng sản xuất và tiêu dùng toàn cầu và ảnh hưởng trực tiếp làm tăng giá vật tư đầu vào; giá xăng dầu, giá cả
hàng hóa, lương thực, thực phẩm, lạm phát tăng cao, dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi có nguy cơ xuất hiện và tái diễn trên diện rộng; ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 tác động trực tiếp tới sản xuất và hoạt động xuất, nhập khẩu, tiêu thụ nông sản.

Đảng và Chính phủ đã ban hành nhiều văn bản quan trọng: Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16/6/2022 của BCH Trung ương Đảng khóa XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Quyết định số 150/QĐ-TTg ngày 28/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững giai đoạn 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Những chủ trương, nghị quyết mới đã góp phần tạo ra không khí vui tươi, phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước đối với sự nghiệp phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Trong năm 2022, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia và hệ thống khuyến nông cả nước tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ, sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan thuộc Bộ, các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, sự ủng hộ, tích cực tham gia của bà con nông dân trên cả nước.

Xem nội dung báo cáo trong file đính kèm